Huisregels

Mambo’s heeft als hoofddoel de gasten een leuke avond te bezorgen. Dit kan alleen als de gast zich prettig en veilig voelt in de Mambo’s. Om een avondje uit prettig en veilig te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Mambo’s en de beveiliging die verband houden met deze huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen bij eventuele controles op wapen- en drugsbezit.
 • Gevonden voorwerpen kunnen bij de muntenbalie ingeleverd worden.
 • In Mambo’s geld een rookverbod m.u.v. de rookruimte.
 • Garderobe is geen verplichting. De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen en/of tassen e.d.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadiging.
 • In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de bedrijfsleider en/of het beveiligingspersoneel.
 • Overtreden van het huisreglement leidt tot verwijdering.
 • Groepsvorming met intimiderende effecten worden niet getolereerd.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 • Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna – bij herhaling – volgt verwijdering.
 • Het benaderen van de andere sekse dient op fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.

Het is verboden om

 • Drugs in u bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 • Diefstal of vernieling te plegen.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Discriminerende opmerkingen te maken.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 • Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).

Het is niet toegestaan

 • Om alcohol te nuttigen dan wel te kopen onder de leeftijd van 18 jaar.
 • Eigen drank mee naar binnen te nemen, dan wel te nuttigen.
 • Consumpties van Mambo’s mee naar buiten te nemen.
 • Geluidsoverlast te veroorzaken bij het verlaten van Mambo’s en in de directe omgeving.
 • In de directe omgeving van Mambo’s afval te laten slingeren.
 • Met voorwerpen te gooien.

De toegang kan u geweigerd worden wanneer u

 • Nog geen 18 jaar of ouder bent.
 • Aangeschoten, dronken of onder invloed van soft- en/of harddrugs bent.
 • De toegang tot Mambo’s eerder is ontzegd.
 • Niet meewerkt aan controles op wapen- en drugsbezit.
 • Niet in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs.
 • Het maximum aantal bezoekers bereikt is.

Bij het plegen van misdrijven

 • Wordt u aangehouden en worden relevante voorwerpen in beslag genomen.
 • Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Wordt aangifte gedaan en/of een klacht ingediend.

Bij het niet naleven van de huisregels

 • Wordt u uit Mambo’s verwijderd en zal u eventueel de verdere toegang ontzegd worden.
 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.
 • Bij ontstane schade wordt deze verhaald op de veroorzaker.

Beveiliggingspersoneel

 • U dient ten aller tijde de instructies van het beveiligingspersoneel op te volgen.
 • Indien u na herhaaldelijk verzoek deze instructies niet opvolgt, kunt u worden verwijderd.
 • Tevens kunt u bij het niet opvolgen van de instructies de toegang in de toekomst worden ontzegt.

Toepassingen

 • Deze regels zijn van toepassing binnen geheel Mambo’s en buiten het terrein van Mambo’s.
 • Indien u Mambo’s binnengaat, verklaard u hiermee dat u automatisch akkoord gaat met deze beleidsregels.

Klachten

 • Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook, kunt u deze meteen melden bij de directie.

Werken bij de Mambo’s?

Wil jij werken in de leukste kroeg van Gemert?
Neem contact met ons op!


Werken bij de leukste kroeg van Gemert en omstreken?
Neem snel contact met ons op!

Mambo's Gemert
Handelseweg 11
5423SB, Gemert

Ma-Do:                      Gesloten
Vrijdag:                     22:00 - 03:00
Zaterdag:                 22:00 - 03:00
Zondag:                     Gesloten

© 2018 Mambo's